Toegankelijkheid norm; ontoegankelijkheid uitzondering!

Momenteel verandert er veel op het gebied van toegankelijkheid. 
Het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap is bekrachtigd. Vanaf januari 2017 gelden de grondslagen toegankelijkheid, gelijkheid, doeltreffendheid en zelfstandigheid. 

In het bouwbesluit staat nu dat uw locatie bij renovatie of nieuwbouw toegankelijk moet worden voor iedereen en daarmee toegankelijk moet worden. Daarnaast is toegankelijkheid opgenomen in het Evenementenhandboek Veiligheid en is toegankelijkheid voor mindervalide bij evenementen steeds vaker een vereiste in evenementenvergunningen. Concreet betekent dit dat u moet zorgen voor bepaalde voorzieningen zoals aangepaste toiletten, drempel vrije zones en het voorzien van duidelijke communicatie aan alle gasten, zo ook aan slechthorenden. 

Als locaties niet op orde zijn dan kunnen vergunningen niet worden afgeven of kunnen mensen met een beperking een officiële klacht indienen bij het College Rechten van de Mens en het College kan bij een gegronde klacht een officieel onderzoek starten.

De NEN 1814 geeft een normering aan die gelijk is aan de Integrale Toegankelijkheidsstandaard. 
Welkom Toegankelijkheid & Evenementen kan voor u een onderzoek doen naar de vereisten en u met handreikingen adviseren hoe u kan voldoen aan de toegankelijkheidsnormering. 

Uw locatie toegankelijk te maken

Ik help u graag om in kaart te brengen wat dit voor uw organisatie betekent. Vanuit kennis en ervaring kan ik een toegankelijkheidstoets bij u doen, concrete tips en handvatten geven of een lezing verzorgen. Zo kan uw organisatie voldaan aan alle verseisten op het gebied van toegankelijkheid en daarmee reputatieschade voorkomen.

Toegankelijkheid op evenementen

Hogere opkomst, meer veiligheid en een gastvrij gevoel

Volgens het CBS heeft zo'n 13% van alle Nederlanders een beperking. Ook deze mensen willen deelnemen aan de maatschappij. Daarom moeten alle gebouwen en buitenruimtes toegankelijk worden. Wat heeft u als organisator, beheerder of toezichthouder aan een betere toegankelijkheid? Allereerst creëert u een veiligere omgeving omdat er minder drempels zijn. Daarnaast kunnen meer mensen gebruikmaken van uw locatie, waardoor de mogelijke opkomst stijgt. Ook draagt het bij aan de gastvrijheid. Daarmee is toegankelijkheid een belangrijk aandachtspunt tijdens evenementen en in openbare ruimtes.

 

Advies en uitvoering op maat

Als toegankelijkheidsdeskundige denk ik graag met u mee. Door mijn eigen handicap weet ik als geen ander welke maatregelen noodzakelijk zijn voor uw (openbare) ruimte en/of evenement. Bovendien heb ik veel kennis van alle relevante wetgeving en voorschriften. Wilt u meer weten over wat ik voor u kan betekenen?
Bel 06-41847829 of mail naar marianne@GeenBeperkingMeer.nl

 Gratis tips

Uw locatie toegankelijk(er) maken. Waar moet u beginnen? Hierbij enkele gratis tips voor een betere toegankelijkheid:

  1. Het begint bij bewustwording. Wees bewust van de elementen in uw gebouw of openbare ruimte die (nog) niet toegankelijk zijn.
  2. Informeer medewerkers over de faciliteiten die u heeft voor ouderen, gehandicapten en mensen met een kinderwagen. Zo kunnen zij servicegerichter te werk gaan.
  3. Communiceer via de website welke voorzieningen zoals een mindervalidetoilet u heeft en welke (nog) niet.

Wilt u meer gratis tips? 

Laat hier uw gegevens achter.